Aquest és l’article que he redactat per a la secció d’opinió política de Mollet a Mà que li corresponia a ICV-EUIA al gener de 2013

Aquests dies el govern de la Mollet (PSC-CiU) ha aprovat els pressupostos pel 2013. L’alcalde Monràs ha explicat que les prioritats d’aquests pressupostos eren la creació d’ocupació i els serveis socials. Cal dir que per nosaltres, des de la oposició, l’alcalde fa un bon diagnòstic i així ho diem. Des d’ICV-EUIA compartim que aquestes, la lluita contra l’atur i  garantir la cohesió social, han de ser les línees mestres d’aquests pressupostos.

Però, una vegada compartit el diagnòstic cal aplicar el tractament corresponent i aquí si que discrepem de que l’equip de govern estigui encertant. El pressupost que s’ha aprovat és en realitat continuista, hi han petits canvis percentuals en les partides i poc més. A tall d’exemple (resulta impossible explicar detalls en un breu article) la nova partida d’ajuda als aturats  és de només 35000 euros. És solament un exemple, però trobem que una ciutat de més de 50000 habitants amb 6000 aturats ha de fer un esforç major, més decidit, més contundent, en això.

Es cert que hi han avenços però ICV-EUiA creu que la situació de crisi que patim és de tal gravetat que ja no serveixen petits ajustos, calen canvis qualitatius importants, gairebé de model de gestió i de planificació, tal és la gravetat de la situació i així s’ha de reaccionar.

Hem presentat tot un seguit de propostes concretes al govern de Mollet que podeu consultar a la nostra web (www.icveuiamollet.org) però en resum creiem que l’ajuntament ha de liderar la resistència a la crisi, organitzant i impulsant la solidaritat entre els veïns per tal de que ningú quedi enrere, per tal de mantenir la cohesió social. L’ajuntament ha de donar exemple repensant la seva estructura, no té sentit que es mantingui una estructura política i gerencial que prové de quan no hi havia crisi. De la mateixa manera les empreses municipals poden reorganitzarse per tal d’obtenir importants estalvis. Tenim la convicció de que aquests canvis organitzatius i de prioritats alliberarien molts recursos per dedicar-los veritablement a lluitar contra la crisis.

Cal canviar radicalment l’estil de gestió que ens ha portat a ser un ajuntament intervingut per l’estat i fortament endeutat, si el govern no dona aquest gir la situació no farà altre cosa que empitjorar i alguns problemes que ara es podrien corregir es tornaran molt més greus en el futur.