Article publicat a Contrapunt el passat 9/5/2014

Des que va començar l’anomenada crisi, que nosaltres considerem una gran estafa, s’està produint un brutal atac als drets i serveis socials que van sen carticlesanchoonquistes aconsegui-des als últims 35 anys per la lluita social i sindical.

Els governs de PP CiU, i també en bona mesura els del PSOE, s’han plegat a les polítiques d’austeritat dictades per la Troika (CE, BCE, FMI) que estan portant al nostre poble a una situació de precarietat i pèrdua de drets com ara pensions, educació, sanitat, habitatge, drets laborals, atur, etc. Aquesta situació també és visible al Vallès Oriental. A la sanitat, les retallades en ambulatoris hospibls comporten augments de les llargues llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, especialistes, tancament de les urgències de 24h com ha estat el cas de Caldes. Des d’EUiA donem suport a les lluites per la sanitat pública que porten a terme entitats com les Plataformes en Defensa de la Sanitat Publica o Caldes en Lluita.

L’educació també pateix les retallades amb menys recursos, menys professors o el tancament de línies curiosament sempre a la escola pública i no a la concertada. També les escoles bressols municipals estan en perill amb la nova llei de reforma local (LARSAL) que treu competències als ajuntaments en tots els àmbits el que representa una retallada democràtica de primer ordre.

El Vallès Oriental viu amb especial intensitat el drama dels desnonaments. Són milers les famílies afectades, víctimes d’una política econòmica irresponsable i especulativa que va provocar la bombolla immobiliària que ara rescata la banca i no lespersones. Destaquem la gran tasca de les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca per fer visible aquest problema i lluitar fermament per un dret bàsic com és l’habitatge. Des d’EUiA saludem, col·laborem i donem tot el nostre suport a les PAH de la comarca. ‘Sí se puede”.

Davant aquesta situació Esquerra Unida i Alternativa reitera el seu compromís amb els moviments socials, polítics i sinidicals de la comarca i promourà la resistència i la alternativa a aquestes polítiques neoliberals que estan destrossant els drets socials i els serveis públics que són una conquesta de tots.

none