Aquest post parla de la nostra moció  al ple de de maig’14 per tal de demanar un espai de coworking (viver d’empreses) municipal a Mollet. Era un article preparat per l’espai d’opinió política de Mollet a Ma del 6/6 però l’abdicació del rei ens va fer substituir-ho

A La Coalició ICV-EUiA de Mollet tenim clar que la crisi és fruit d’una estafa i que cal lluitar contra ella amb canvis de polítiques econòmiques i amb lluita social. Alhora també tenim els peus a terra i oferim propostes locals i concretes per tal de generar ocupació i pal·liar la situació.

Al passat ple de Mollet vam portar una moció demanant la creació d’un viver d’empreses a la ciutat. En un moment en què la crisi empeny a moltes persones a l’autoocupació i a la cerca d’oportunitats en petits nínxols de mercat estan apareixent moltes microempreses fonamentalment dedicats a serveis especialitzats que podrien beneficiar-se d’un espai municipal que li facilités serveis per a endegar la seva activitat. Pensem en coses tan elementals com compartir adreça postal, atenció telefònica, espais de reunions, internet, assessorament, etc. Sense oblidar que aquest espai generaria col·laboracions i sinergies que podrien alleugerir la solitud dels emprenedors en la lluita per fer créixer els seus projectes. Estem parlant de petites coses que abaixarien el llistó de dificultat a l’hora de crear un negoci i que podrien facilitar la creació de dotzenes de llocs de feina.

De fet aquesta tendència del mercat laboral ha propiciat l’aparició des del mercat privat dels anomenats espais de coworking amb unes característiques similars a les que proposem. Pensem que això demostra la viabilitat d’aquests espais i que serià bo que les administracions, l’espai públic, els facilités encara més. Si es pot des de l’ànim de lucre molt més interessants són com a intervenció pública i social per tal de dinamitzar l’economia.

També és veritat que el servei municipal d’ocupació (EMFO) ja ofereix un ampli ventall de serveis als emprenedors, pensem que el que proposem és complementari i ajudaria encara més.

Lamentablement la nostra moció no va ser aprovada. Va ser frustrant perquè creiem que hi va haver acord en la bondat i sensatesa de la proposta però l’equip de govern (PSC-CiU) la va rebutjar adduint problemes de competències i pressupost. Pensem que, a més, els hi pesava haver d’acceptar que l’oposició de La Coalició ICV-EUiA feia bones propostes.

Ens sap greu. Continuarem lluitant contra la crisi des de la lluita social i des de la proposta concreta, perquè estem convençuts que el canvi és possible.