Hace unos años tuve una pequeña polémica en Internet a partir de los comentarios sobre Marinaleda en un blog en el que se argumentaba que el bienestar social de Marinaleda se debia a que tenia un alto presupuesto por habitante y eso era debido a que estaba muy subvencionado.

http://nordistria.blogspot.com.es/2011/12/marinaleda-pueblo-acomodado.html

Ahora que el reportaje de Juanra Bonet en Cuatro vuelve a hacer saltar el bulo recupero el análisis y el comentario que escribí entonces: Marinaleda es el pueblo 162 (de 702 en Andalucia) por presupuesto/habitante, el 251 por transferencias corrientes/presupuesto y el 79 por transferencias de capital/presupuesto

Este era mi comentario:

:

Gracias por la inspiración. A raiz de tu post he estado investigando el tema de los presupuestos municipales y he hecho algunas averiguaciones interesantes.

Intuyo que el resultado de tus datos proviene de que escoges intencionadamente los municipios con los que comparar a Marinaleda. De hecho me sorprende que los compares siempre con Municipios notoriamente más grandes (estepa 10.000 habitantes) ya que supongo que debe haber una correlación entre menor población y mayor presupuesto por aquello de los costes fijos de la “municipiladad”.

Pero es igual, porque tambien debe haber muchos otros factores que influyan, así que he pensado que lo más clarificador sería la comparación con TODOS los municipios de Andalucia.
Curiosamente dicha información se puede conseguir en formato excel en http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/

A partir de aquí he modificado 3 parametros para saber en el excel:
1) Presuesto/Habitante
2) % Transferencias Corrientes/presupuesto
3) % Transferencias Capital /presupuesto

Si no quereis hacer los calculos he colgado el excel resultante en

http://bit.ly/TMxxyr

Las conclusiones son:

1) Marinaleda es el pueblo 162 (de 702 de los que hay datos) por presupuesto/habitante. Estaría alto en la tabla pero ni mucho menos es de los que tienen más presupuesto/habitante

2) En cuanto a % de transferencias corriente / presupuesto tampoco es demasiado significativo, ocupa el puesto 251. Digamos que está en la mitad de la tabla

3) Y en cuanto a % de transferencias de capital / presupuesto ocupa el puesto 79. Ninguna maravilla vamos.

Conclusiones:

Tanto la afirmación de que el presupuesto por habitante es alto como que su subsistencia se basa en transferencias externas son de todas todas bulos interesados.

A la luz de los datos queda claro que Marinaleda recibe transferencias equiparables a la de TODOS los municipios de España y su presupuesto por habitante esta lejos de ser destacable.

Con todo dejo las fuentes y los datos a disposición de cualquiera por si queremos seguir profundizando en ello.

2 com

Aquest post parla de la nostra moció  al ple de de maig’14 per tal de demanar un espai de coworking (viver d’empreses) municipal a Mollet. Era un article preparat per l’espai d’opinió política de Mollet a Ma del 6/6 però l’abdicació del rei ens va fer substituir-ho

A La Coalició ICV-EUiA de Mollet tenim clar que la crisi és fruit d’una estafa i que cal lluitar contra ella amb canvis de polítiques econòmiques i amb lluita social. Alhora també tenim els peus a terra i oferim propostes locals i concretes per tal de generar ocupació i pal·liar la situació.

Al passat ple de Mollet vam portar una moció demanant la creació d’un viver d’empreses a la ciutat. En un moment en què la crisi empeny a moltes persones a l’autoocupació i a la cerca d’oportunitats en petits nínxols de mercat estan apareixent moltes microempreses fonamentalment dedicats a serveis especialitzats que podrien beneficiar-se d’un espai municipal que li facilités serveis per a endegar la seva activitat. Pensem en coses tan elementals com compartir adreça postal, atenció telefònica, espais de reunions, internet, assessorament, etc. Sense oblidar que aquest espai generaria col·laboracions i sinergies que podrien alleugerir la solitud dels emprenedors en la lluita per fer créixer els seus projectes. Estem parlant de petites coses que abaixarien el llistó de dificultat a l’hora de crear un negoci i que podrien facilitar la creació de dotzenes de llocs de feina.

De fet aquesta tendència del mercat laboral ha propiciat l’aparició des del mercat privat dels anomenats espais de coworking amb unes característiques similars a les que proposem. Pensem que això demostra la viabilitat d’aquests espais i que serià bo que les administracions, l’espai públic, els facilités encara més. Si es pot des de l’ànim de lucre molt més interessants són com a intervenció pública i social per tal de dinamitzar l’economia.

També és veritat que el servei municipal d’ocupació (EMFO) ja ofereix un ampli ventall de serveis als emprenedors, pensem que el que proposem és complementari i ajudaria encara més.

Lamentablement la nostra moció no va ser aprovada. Va ser frustrant perquè creiem que hi va haver acord en la bondat i sensatesa de la proposta però l’equip de govern (PSC-CiU) la va rebutjar adduint problemes de competències i pressupost. Pensem que, a més, els hi pesava haver d’acceptar que l’oposició de La Coalició ICV-EUiA feia bones propostes.

Ens sap greu. Continuarem lluitant contra la crisi des de la lluita social i des de la proposta concreta, perquè estem convençuts que el canvi és possible.

one

ad

archives

Contacta

tag cloud